เบื้องต้นสำหรับการสร้างร้านนี้ขึ้นมานั้นเกิดจากการที่บรรพบุรุษหรือบิดาได้ประกอบอาชีพจัดทำอาหารโต๊ะจีนอยู่ก่อนแล้ว และได้คิดว่าถ้าหากจะประกอบกิจการเช่นนี้สืบทอดจากบิดาจะต้องมีความรู้ที่มากกว่านี้ จากนั้นมาจึงได้ออกเดินทางไปยังร้านอาหารและภัตตาคารต่างๆเพื่อศึกษาและฝึกฝีมือในการประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านของรสชาติ การจัดวางและแต่งหน้าอาหาร รวมไปถึงการทำให้อาหารสดเสมอ

ซึ่งในครั้งแรกนั้นบิดาได้พาไปฝึกงานกับทางภัตตาคารแสงไทย ภัตตาคารศิริชัย และร้านอาหารโพธิ์ทอง ซึ่งเ็ป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอย่างมากในสมัยนั้น

หลังจากสั่งสมประสบการณ์อยู่นานถึง 10 ปี ก็ได้สั่งสมความรู้ ความสามารถที่มากพอที่จะปรุงอาหารให้ผู้คนที่รับประทานชื่นชม รวมไปถึงชื่อเสียงในการปรุงอาหารที่ภัตตาคารต่างๆต้องการตัวไปเป็นพ่อครัวประจำให้ ซึ่งเรียกได้ว่าสร้างความพึงพอใจให้กับเหล่าภัตตาคารต่างๆมากมาย

ในปี พ.ศ. 2527 ได้ขออนุญาตลาออกจากตำแหน่งพ่อครัวของภัตตาคารที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดนครปฐม และได้คิดที่จะประกอบอาชีพพ่อครัวและอาชีพประกอบอาหารโต๊ะจีนต่อจากบิดา เนื่องจากบิดาได้เสียชีวิตลง ซึ่งในขณะนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้อง และอา ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในขณะนั้น จนเกิดร้านที่ชื่อว่า "ลิ้มสงวนชัย (ปอโภชนา)" ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้...

และร้านลิ้มสงวนชัยในทุกวันนี้ก็ได้ผ่านการทำงานในที่ต่างๆมามากมาย และได้รับรางวัลจากหลายๆหน่วยงาน ซึ่งรางวัลโดยหลักๆที่สำคัญจะมีดังนี้

 • พ.ศ. 2529
 • ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดอาหารโต๊ะจีน ในงานเทศกาลอาหารและผลไม้ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จากหอการค้าจังหวัดนครปฐม

 • พ.ศ. 2542
 • ได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) โดยผ่านการตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครนครปฐม และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 4 จังหวัดราชบุรี จากนายแพทย์ วัลลภ ไทยเหนือ อดีตอธิบดีกรมอนามัย

 • พ.ศ. 2547
 • ได้รับป้ายมาตราฐานอาหารโต๊ะจีนของจังหวัดนครปฐม จากนาย นาวิน ขันธหิรัญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ประเมินมาตราฐานการประกอบอาหารโต๊ะจีน ในโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารโต๊ะจีนของจังหวัดนครปฐม

 • พ.ศ. 2548
 • เข้ารับใบประกาศรับรอง ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครปฐม จากนาย ประสาท พงษ์ศิวาภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีนาย ทองทวี พิมเสน รองผู้ว่าฯ เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม


 • ลิ้มสงวนชัย (ปอโภชนา) เป็นผู้ให้้บริการจัดอาหารในงานจัดเลี้ยงทั่วๆไป รวมถึงงานเฉลิมฉลองต่างๆ ซึ่งเราบริการด้วยคุณภาพ และฝีมือที่ยาวนานกว่า 20 ปี และผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจกับเรามาตลอด พร้อมทั้งอาหารต่างๆที่มีคุณภาพเป็นเลิศและรสชาติที่เป็นเยี่ยม ตลอดจนการบริการจากเราที่ทำให้ลูกค้าบอกต่อๆกันว่าสุดยอด...
 •  
 • ติดต่อได้ที่ 32 หมู่ 5 ถนนทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 หรือ โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างสุดของเว็บไซต์